Main Menu

Наукові гуртки

Для того, щоб отримати більше інформації про той чи інший гурток , або записатись до нього слід звертатись до студентського наукового товариства (СНТ). Інформацію про СНТ ви знайдете в розділі "Всяке різне".
Також ви можете звернутись до викладачів даних кафедр. 

 

На яких кафедрах є наукові гуртки:

 • Акушерство і гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Біологічна хімія
 • Біофізика
 • Військова медицина
 • Внутрішня медицина №1
 • Внутрішня медицина №2
 • Гістологія
 • Дерматологія та венерологія
 • Дитяча хірургія
 • Дитячі інфекційні хвороби
 • Ендокринологія
 • Епідеміологія
 • Загальна гігієна з екологією
 • Загальна хірургія
 • Загальна, біонеорганічна, фізколоїдна хімія
 • Імунологія та алергологія
 • Інфекційні хвороби
 • Кафедра українознавства
 • Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація
 • Латинська та іноземні мови
 • Медична Біологія
 • Мікробіологія
 • Неврологія
 • Нормальна анатомія
 • Нормальна фізіологія
 • Організація і економіка фармації
 • Ортодонтія
 • Ортопедична стоматологія
 • Оториноларингологія
 • Патологічна анатомія та патоморфологія
 • Патологічна фізіологія
 • Педіатрія №1
 • Педіатрія №2
 • Пропедевтика внутішньої медицини №2
 • Пропедевтика внутрішньої медицини №1
 • Пропедевтика педіатрії №2
 • Радіологія та радіаційна медицина
 • Сімейна медицина
 • Соціальної медицини
 • Стоматологія дитячого віку
 • Технологія ліків і біофармація
 • Токсикологічна і аналітична хімія
 • Травматологія і ортопедія
 • Урологія
 • Фармакогнозія і фармацевтична ботаніка
 • Фармацевтична, органічна і біоорганічна хімія
 • Фізичне виховання і спортивна медицина
 • Філософія та економіка
 • Фтизіатрія і пульмонологія
 • Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія
 • Хірургія №1
 • Хірургія №2